Hur man röstar på mig

Två sätt att rösta på mig

Det finns två sätt att rösta på mig. Båda är lika giltiga.

1. Sätt kryss på en partivalsedel

Det enklaste är om det finns en partivalsedel för Alternativ för Sverige i vallokalen. Ta en sådan och sätt ett kryss vid mitt namn på plats nummer tio.

2. Skriv på en blank valsedel

Ta en blank valsedel och skriv på den:

Partibeteckningen Alternativ för Sverige måste vara med för att rösten ska vara giltig.

Försök stava rätt, även om rösträknarna ska vara rätt så toleranta för variationer. Mitt bayerska efternamn är lite komplicerat, men här är en minnesregel:

BERN – som huvudstaden i Schweiz
PAINT – som i färg
NER – motsatsen till upp

Hur många röster som behövs

Jag borde få ett mandat om

  1. Alternativ för Sverige får minst 180 000 röster (fyraprocentspärren)
  2. Jag får minst fem procent av partiets röster (personvalspärren)
  3. Jag får flest personröster i partiet

På sätt och vis är det lättare att ta sig in i EU-parlamentet än i riksdagen. Småpartier som Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Junilistan har lyckats. Läs vidare för att se hur det fungerar.

Svenska valsystemet

Den som är intresserad av teknikaliter kan läsa vidare.

Partival kontra personval

I Sverige röstar vi antingen på ett parti (partival) eller på en person i ett parti (personval). De två sätten som beskrivits här ovan innebär att du gör personval.

Man kan inte stryka personer men om du gör ett personval kan man på sätt och vis säga att de andra på listan blir automatiskt strukna eftersom man bara kan göra personval på en enda person. Om den personen inte får tillräckligt många personröster för att kunna bli personvald hamnar rösten ändå på partiet.

Då jag står på plats nummer tio på AFS lista är det högst osannolikt att jag skulle komma in utan personval. För att rösta på mig ska du alltså göra personval.

Hur mandat fördelas

Sverige har 21 mandat av 705 i EU-parlamentet. I valet till EU-parlamentet är hela Sverige en enda valkrets (till riksdagen är det 29 valkretsar). Det innebär att hela Sverige kan personrösta på mig. För att ett parti ska få några mandat behöver partiet få minst 4 procent av alla röster i Sverige. För att kunna bli personvald behöver kandidaten få minst av 5 procent av alla partiets röster.

Ett räkneexempel underlättar. Anta att Parti X fått 200 000 röster och att det utgör 5 procent av alla röster i landet. Det har alltså klarat fyraprocentspärren och kan få mandat. För att räkna ut antalet mandat för varje parti används en speciell algoritm som kallas jämkade uddatalsmetoden. Resultatet av den gör att ett parti får ungefär lika många procent av mandaten som det har fått procent av rösterna. Sedan ska partiets mandat fördelas på personer inom partiet.

Anta att Parti X har fått tre mandat och att deras lista ser ut så här.

  1. Anders Andersson (3%)
  2. Bengt Bengtsson (2%)
  3. Carola Carlsson (4%)
  4. David Davidsson (5%)
  5. Erik Eriksson (7%)
  6. Filip Filipsson (1%)

Siffran inom parentes visar hur stor andel av partiets totala röster som respektive person fått i personval. Av alla 200 000 röster på Parti X utgörs 3 procent (6 000) av personröster på Anders Andersson men det räcker alltså inte för att han ska bli personvald.

Mandaten tilldelas i första hand efter personval och därefter enligt ordningen på listan. När det gäller Parti X har två personer fått minst 5 procent personröster. Det första mandatet går till Erik eftersom han fick flest personröster. Det andra till David eftersom han fick näst flest personröster och det sista går till Anders eftersom han står först på listan. Om partiet hade fått ett mandat till hade det fjärde gått till Bengt eftersom han står näst på tur på listan.

Alla detaljer finns på valmyndighetens hemsida här.

Blanka valsedlar

De blanka valsedlarna var faktiskt ursprungligen de enda valsedlar som fanns. Man fick skriva dit sitt parti för hand. Först senare kom valsedlar med förtryckt partibeteckning som ett slags marknadsföring. Ännu senare kom valsedlar med personnamn. Tyvärr tror många numera att enbart förtryckta valsedlar gäller, men det är ett ganska modernt påfund.

Ett valsystem som skyddar stora partier

I och med de förtryckta valsedlarna har det svenska valsystemet blivit unikt dåligt på många sätt. Partier som fått minst 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen får sina valsedlar tryckta och distribuerade gratis av skattebetalarna. Mindre partier måste själva betala tryckningen och köra ut dem till de ca 6 000 vallokalerna i riket. Systemet gynnar alltså de etablerade partierna. Om allmänheten visste att det går lika bra att skriva på en blank valsedel skulle en stor del av problemet försvinna.

Även fyraprocentspärren skyddar givetvis de etablerade partierna från uppstickare.

Små partier brukar vilja ändra valsystemet. När de väl blivit stora har de inte längre samma intresse av förändring. Regeringen har tillsatt en utredning om valsystemet men det lär dröja innan det blir förändring.