Politik

Progammet är enkelt. Sverige skall lämna EU. Vi ska göra SWEXIT. Det är målet.

Frågan om att lämna EU handlar om hur vi som svenskar vill leva våra liv.

 • Vill vi forma vårt eget öde utan påverkan från främmande, konkurrerande eller motsatta intressen?
 • Vill vi ha en politisk och byråkratisk elit på långt avstånd som i princip aldrig kan ställas till svars för konsekvenserna av ständigt nya EU-lagar och påbud?
 • Vill vi vara del av ett system där vår rösträtt knappt betyder något?
 • Tror vi att EUs utveckling mot en europeisk sovjetstat går att vända?

En folkrörelse för SWEXIT

För att driva frågan om utträde måste vi tillsammans starta en rörelse. En rörelse över hela Sverige, för hela Sverige. Den ska leda till att få igång riktig debatt och till slut en folkomröstning om utträde.

EU-parlamentet som medel

I juni är det val till EU-parlamentet. Det ska vi använda som ett medel för SWEXIT, precis som Nigel Farage med sitt UK Independence Party (UKIP) gjorde för BREXIT.

På plats i EU-parlamentet kan vi undersöka och exponera många av de farliga processer som pågår inom EU-systemet. Dessutom kan vi få tillgång till resurser för heltidspersonal och medel för vår rörelse.

Ett mandat i Europaparlamentet kommer dessutom ge oss publicitet. Vi vet redan var media kommer att stå i förhållande till oss som vill att Sverige skall lämna. De är inte på vår sida, men med ett mandat blir det svårare att tiga ihjäl oss.

Mitt mål om att vi skall ta ett mandat i Europaparlamentet handlar alltså inte om en förhoppning att vi kan påverka EU, utan om att vi skall nyttja det som vår plattform för upplysning och påverkan.

Oberoende kandidat till EU-parlamentet

Jag kandiderar därför till EU-parlamentet men som partipolitiskt oberoende. Jag står på plats nr tio på Alternativ för Sveriges (AFS) lista. Jag är inte medlem i AFS eller något parti överhuvudtaget men AFS är det enda parti som seriöst driver frågan om SWEXIT och det enda parti som gav mig möjligheten att kandidera som oberoende. Frågan om SWEXIT är något som alla som vill ha ett självständigt Sverige kan ställa sig bakom oavsett partitillhörighet.

Vi fick ett annat EU än vi röstade för

Ganska snart efter inträdet i EU insåg många av oss som röstade Ja att vi fick något helt annat än vi röstade för. Trots allt högtidligt tal om subsidiaritet, det vill säga att beslut ska fattas så lokalt som möjligt, blev det uppenbart att vi hade med ett omättligt politiskt monster att göra. Det kan inte fort nog avskaffa medlemsnationernas självstyrelse. EU-regleringar lämnar snart ingen del av våra liv i fred. Följer man tangentens riktning inser man att om tio år kommer EU vara ännu värre än det är idag. Resan mot utträde måste börja nu.

EU har ännu större maktambitioner

Alla organisationer tenderar att växa och bli självändamål för sina funktionärer. Stora organisationer strävar alltid efter mer makt, befogenheter, resurser och territorium. Det är inget nytt. Det gäller sannerligen även EU.

Unionen växer och breder ut sig genom den federalistiska EU-rörelsen. Den vill radera ut betydelsen av vår riksdag, regering och vår nation, för att inte tala om den kommunala självstyrelsen. Federalismen har vuxit i styrka och ambition de sista tio åren. Nu talas det öppet om att den vetorätt som EUs medlemsländer fick för sin egen säkerhet vid inträdet i EU skall tas bort i ”viktiga” frågor och beslut. I stället skall beslut tas genom kvalificerad majoritet. Går dessa förslag igenom kommer Sveriges möjlighet att säga nej vara helt obefintligt. Dessutom kan vi kallt räkna med att möjligheten till veto på sikt kommer att tas bort i alla frågor. Småländer som Sverige kommer att bli överkörda i ännu högre utsträckning.

Våra egna folkvalda låter det ske

Att EU tar allt mer makt över Sverige är egentligen inte EUs fel. Skulden ligger hos våra egna folkvalda som tillåter det. Och varför inte? EU erbjuder många lukrativa karriärvägar för politiskt sinnade. Från de folkvalda kan vi inte förvänta oss något intresse för svensk självständighet. Det är svenskar på gräsrotsnivå som måste ta ställning och kämpa emot.

Utanför bestämmer vi själva

Från EU-förespråkare hörs argumentet att vi ändå påverkas av EU och därför är det bättre att vi är med och får inflytande över vår framtid. Detta är helt bakfram.

Sverige påverkas av hela vår omvärld, till exempel av Kina. Borde vi gå med i Kina och underordna oss deras politiska styre för att få inflytande över vår framtid? Som medlemmar i jätteunionen EU är Sverige för litet och har för låg röststyrka för att utöva reellt inflytande. De stora medlemmarna bestämmer och föser oss framför sig. Utanför unionen påverkas vi visserligen av omvärlden men vi kan navigera helt själva. Om EU skulle råka fatta ett klokt beslut kan vi kopiera det, om EU i vanlig ordning fattar ett beslut som skulle vara dåligt för oss kan vi avstå.

Vägen till parlamentet

Det främsta fokuset just nu är valet till EU-parlamentet. Ett mandat vore oerhört värdefullt för rörelsen. Det är val till EU-parlamentet vart femte år. På fem år skulle vi kunna uträtta mycket.

Sverige har 21 mandat av 705 i EU-parlamentet (bara 3 procent!). I valet till EU-parlamentet är hela Sverige en enda valkrets (till riksdagen är det 29 valkretsar). Det innebär att hela Sverige kan kryssa mitt namn på plats nr tio på AFS lista. För att överhuvudtaget komma i fråga behöver partiet få minst 4 procent av alla röster i Sverige (fyraprocentspärr). För att kunna bli inkryssad behöver kandidaten få minst 5 procent av alla partiets röster. Du kan läsa om det på valmyndighetens hemsida här.

I EU-valet 2019 lyckades Folkpartiet få ett mandat med 173 000 röster vilket motsvarade 4,1 procent av rösterna. I tidigare val har partier som Feministiskt initiativ och Piratpartiet lyckats få ett mandat.

Om AFS får 180 000 röster är det sannolikt att partiet får ett mandat. För att jag ska komma i fråga för detta mandat behöver jag då minst 9 000 kryss, helst fler.

Hjälp till

Vi ska driva en rörelse för utträde ur EU tillsammans med det växande antal som vill ha ett självständigt Sverige. Det kan vi göra genom att sluta oss samman, sammanställa fakta och åsikter för att därefter sprida och skapa debatt. Målet är en folkomröstning om Sveriges utträde.

Vi behöver samla personer över hela Sverige, på landsbygden såväl som i städerna. Vi behöver resurser.

 • Först och främst behövs du som enskild person.
 • Ditt engagemang behövs, på vilket sätt du än kan bidra.
 • Du kanske har intressanta fakta om hur EU drabbar dig eller andra i din omgivning som du kan berätta om, eller låter dig intervjuas.
 • Du kanske har värdefulla kunskaper eller färdigheter.
 • Du kanske känner till evenemang och intressegrupper som vi kan ta kontakt med.
 • Du kanske kan ordna sammankomster eller känner till vad som organiseras i ditt närområde.
 • Du kanske kan bidra ekonomiskt.

Hör av dig till mig och berätta vad du vill bidra med.

Klaus Bernpaintner

klaus.bernpaintner@lamna.eu