Om mig

Min partipolitiska karriär är lätt att sammanfatta. Den utgörs av två händelser. Den första var en månads medlemskap i MUF på 80-talet – det ryktades att de hade de bästa festerna. Den andra var ett besök på kommunhuset i Huddinge på 00-talet. Jag intervjuade ett kommunalråd för att se om jag kanske kunde hjälpa till. Han förklarade att kommunpolitiken, trots det på pappret grundlagsfästa kommunala självstyret, inte har mycket att säga till om eftersom kommunens uppgifter i praktiken bestäms från Stockholm.

Blev ointresserad av partipolitik

Båda upplevelser gjorde mig mäkta oimponerad. Partipolitik var uppenbarligen inget för mig. Det var bättre att hålla mig till att jobba och ta hand om familjen. Jag hade en ung hustru, tre barn och en villa att ansvara för, en trädgård att odla och ett arbete att ta hand om. Därtill fritidsintressen som fjällvandring, gå i skogen och bedriva folkbildning inom nationalekonomi och frihetlig filosofi.

Uppväxt, utbildning, arbete

För att gå ännu längre tillbaka är jag upplänning på mödernet och bayrare på fädernet. Jag har tillbringat större delen av mitt liv längs E4:an mellan Stockholm och Uppsala. Född i Upplands Väsby, uppväxt i Knivsta, gymnasie- och matematikstudier i Uppsala, civilingenjör i elektroteknik på KTH i Stockholm. Dessutom militärtjänst i luftvärnet i Norrtälje. Utlandsstudier i USA två gånger. Första gången på stipendium från KTH till Stanford University i Kalifornien. Andra gången för en MBA (företagsekonomi och företagsledning) på The Wharton School, University of Pennsylvania. Har jobbat som konsult, börsanalytiker, egenföretagare.

Vändpunkten

År 2008 var ett omvälvande år i mitt liv. Jag jobbade på börsen och den stora finanskrisen drabbade världen. Trots min långa ekonomiska utbildning från ett universitet med gott renommé var jag inte i närheten av att misstänka eller förutspå att en krasch kunde inträffa. Inte mina kollegor heller. Experterna hade försäkrat oss att vi befann oss i Supercykeln, det lyckliga tillstånd av evig tillväxt som uppstår när politiker och experter äntligen listat ut hur man skapar en stabil ekonomi. Sen kom kraschen.

Det var något som inte stämde. Jag måste få grepp om det. Jag är hejdlöst nyfiken, ställer frågor, söker svar, ända tills jag förstår – hur obehagliga svaren än må vara. Mitt sökande ledde mig till oväntade slutsatser. Jag blev tvungen att förkasta en stor del av den skolning jag fått genom livet. Inte minst förändrades min syn på makten. Det var den som var orsaken till de ständiga kriserna.

Entusiastisk folkbildare

Sedan dess har jag bedrivit folkbildning inom riktig nationalekonomi och propagerat för hur oerhört viktigt det är att begränsa politikens makt över samhället – om vi vill bevara vår civilisation. Under många år gjorde jag detta inom ramen för den svenska grenen av Ludwig von Mises-institutet.

Visste du att det är bra med en stark valuta? Att det är sparande och inte konsumtion som skapar ekonomisk tillväxt? Att Sverige är lika beroende av import som export? Att inflation är en dold överföring av välstånd från fattiga till rika? Att det är Riksbanken som med sin ”sedelpress” orsakar stigande priser, inte ”giriga” arbetare, ICA-handlare och villaägare?

År 2021 grundade jag föreningen Folkungen som gör ett liknande arbete, men som dessutom förfäktar svensk kultur och traditionella värderingar.

Naiv EU-förespråkare

Samma år som jag gifte mig röstade jag för medlemskap i EU. Döm om min besvikelse när det visade sig att det EU vi fick var något helt annat än det jag röstade för. Jag ville kunna resa fritt i Europa men fick ett politiskt monster. Jag hade varit naiv, som man säger nu för tiden. Märk väl, det EU vi har om tio år kommer vara något ännu farligare än det vi har idag. Sverige måste ut ur EU så fort det bara går.

Folkrörelse för utträde

Nu är barnen utflugna och jag har fått en del tid över. Jag har därför rivit upp mitt tidigare beslut att inte ägna mig åt politik. Jag vill vara med och rätta till den skada jag var med om att orsaka för 30 år sedan genom att tillsammans med andra likasinnade driva en rörelse för SWEXIT.

Kompromisslös EU-motståndare

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet och jag kandiderar. Inte för att jag tror att det går att trycka tillbaka EU, utan för att vi som vill ut ur EU ska få en kraftfull plattform för att propagera för svenskt utträde. Min avsky för EU är kompromisslös. Jag traktar inte efter det glamorösa livet i Bryssel. Jag kommer aldrig svika målet att så fort som möjligt ta oss ur.

Hjälp oss ut ur EU

Om du också är trött på överstatligheten och vill återfå ett självständigt Sverige inbjuder jag dig att bli en del av rörelsen och hjälpa till. Du kan till exempel dela mina filmer och texter, föreslå aktioner, koppla ihop oss med EU-skeptiska intressegrupper. Alla ekonomiska bidrag är välkomna och kommer bland annat gå till att producera högkvalitativt kampanjmaterial. Hör gärna av dig på klaus.bernpaintner@lamna.eu.